SPOLEK POD KŘÍDLY

Spolek Pod křídly vznikl ve Valašském Meziříčí v červnu 2000. Již od samého počátku hlavním cílem byla pomoc mladým lidem, kteří vyrůstali v dětských domovech, výchovných ústavech, v náhradní rodinné péči a v sociálně slabých rodinách, kteří ve své dospělosti odcházejí do samostatného života. Mezi hlavní cíle tedy patřilo poskytnutí ubytování, pomoc při řešení problémů, ale také přátelské zázemí.

V průběhu roku 2002 byl otevřen První dům, který se nachází ve Valašském Meziříčí. V nynější době již existuje 7 domů, které provozuje spolek Pod křídly. Celková kapacita těchto domů je 42 bytových jednotek. Domy se nenacházejí pouze ve Valašském Meziříčí, ale také jeden na Vsetíně a dva v krajském městě Zlín

Od roku 2004 spolek Pod křídly rozšířil svou  činnost  také o provozování Občanské poradny. Služby Občanské poradny jsou poskytovány všem občanům.

Činnost spolku je financována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.